פינת חי

בפינת החי בבית הספר התלמידים מתנסים בעצמאות, יצירת תהליכים, התמדה והשקעה. הם מטפלים בעצמם במתחם, מהשקייה ועידור ועד דאגה שוטפת לבעלי החיים. לכל כיתה יש שעה שבועית להקניית ערכים ועבודות בתוך המתחם.